top of page

Osobní konzultace

Co je to důvěryhodnost a proč na ní záleží?

První osobní konzultace je vždy zdarma a může mít zpravidla dva účely. Buď potřebuje klient konkrétní odbornou radu, nebo si chce promluvit o podmínkách spolupráce. O tom prvním nemá smysl dále hovořit. V tom druhém případě jde ale o něco jiného. K tomu, abychom řešili konkrétní odstavce zprostředkovatelské smlouvy se na první schůzce možná také dostaneme a určitě budu později představovat mé služby, ale o co při prvním setkání jde? Je to jednoduché. Musíme se poznat. Já musím vědět kdo je můj klient, on musí vědět kdo jsem já. Já musím svému klientovi důvěřovat a on mě. Na těchto mých webových stránkách se o nezbytnosti důvěry poměrně dost často zmiňuji a tak si vypůjčím slova Todda Davise.

 

Snažili jste se někdy „vymluvit“ z problému, do kterého jste se dostali svým chováním. Tuto taktiku bohužel často uplatňujeme, protože se chceme vyhnout ponižujícímu a někdy zdlouhavému procesu opětovného získávání důvěry, když je naše důvěryhodnost narušena. Zapomínáme ovšem, že je-li naše důvěryhodnost oslabena, pak slova, kterými se ji snažíme opět získat, nepadají na úrodnou půdu, pokud je nepodpoříme konzistentním a jasným jednáním, na které se mohou ostatní spolehnout.

Všichni máme svoji reputaci, ať se nám to líbí nebo ne. Reputaci si budujeme celé dny, týdny, měsíce nebo dokonce roky, kdy trávíme čas se zaměstnavatelem, partnerem, s dětmi či přáteli. Jaká je tedy vaše reputace? Považují vás ostatní za důvěryhodnou osobu? A co to vlastně je – důvěryhodnost?

Stephen M. R. Covey definuje důvěryhodnost jako vysokou úroveň charakteru a kompetentnosti. Obojí musí být v rovnováze, jinak vám lidé důvěřovat nebudou. Sice mě možná považujete za přemýšlivého, ohleduplného a loajálního člověka (charakter), ale asi byste měli výhrady, kdybych se nabídl, že vám zabalím padák na první lekci seskoku (kompetentnost neboli způsobilost).

Zřejmě by vás zajímalo, kolik mám zkušeností či jakou mám praxi s balením padáků (žádné). Navzdory mé laskavosti a ochotě a pozitivnímu přístupu byste mě zcela správně nepovažovali za důvěryhodného.

Stejně tak byste zřejmě znejistěli, kdybyste se dozvěděli, že člověk, který vám padák zabalil, byl právě kvůli formalitě zbaven obvinění z neúmyslného zabití – i kdyby měl všechny certifikáty na balení padáků světa, když se vám na jeho charakteru nebude něco zdát, vzbudí to ve vás zřejmě pochybnosti.

To je samozřejmě extrémní případ, nicméně bez charakteru a kompetentnosti nelze důvěryhodnost rozvíjet. 

bottom of page