top of page

Výkupy v exekuci

„Rozhodnutí uděláme během pár vteřin a jejich důsledky pak neseme po zbytek života.“
 

Žijeme v době, kdy dle statistiky Exekutorské komory bylo v roce 2018 zahájeno 612.000 nových exekucí. U fyzických osob probíhalo v roce 2018 celkem 4.500.000 exekucí proti 834.000 dlužníků, u právnických osob potom 228.000 exekucí proti 68.000 dlužníků.

Tato čísla bohužel jasně ukazují, že problémy s dluhy, exekucemi a insolvencemi má velká část naší populace.

Já osobně se s nemovitostmi, které jsou nějakým způsobem zatížené exekučními příkazy, exekutorskými zástavními právy nebo nařízenými dražbami, setkávám prakticky každý den. V naprosté většině těchto případů se nám podaří najít přijatelnou cestu, jak majitelům takto zatížených nemovitostí pomoci.

Oddlužíme Vaši nemovitost

Jste 100% vlastníkem nemovitosti, která je aktuálně obstavena jedním nebo více exekucemi. Obstavili vám exekutoři bankovní a spořící účty? Nezůstane vám po výplatě více jak životní minimum? Nabízíme Vám tedy možnost zkonsolidovat dluhy a rozhodnout se, jak s nemovitostí dále naložíte. Po absolvování celého procesu konsolidace dluhů, máte tyto možnosti.

Můžete zkonsolidovaný dluh splácet až 20 let. Výše splátky je vždy mnohem nižší, než aktuálně vymáhané celkové platby jednotlivým exekutorům. Navíc úroky, paušál exekutorským úřadům a další poplatky mnohdy převyšují samotnou splátku. Díky tomu vlastně pořád splácíte a z dluhu neodečítáte ani halíř.

Nemovitost prodat přes naši společnost koncovému zájemci. Tímto krokem zaplatíte veškeré dluhy. Vám přitom ještě Vám zůstane hotovost na pořízení jiného bydlení.

Nemovitost prodat naší společnosti a zůstat v ní bydlet formou nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Splať dluhy - kup zpět

Hrozí vám nedobrovolná exekuční dražba, obstavil Vám soudní exekutor Váš nemovitý majetek? Pokud ano, nabízíme Vám naše služby. Naše sekce Splať dluhy - kup zpět je schopna vše vyřešit ve velmi krátké době. Celý proces začíná osobním pohovorem, kde naše asistentka zjistí předběžnou výši Vašich dluhů. Doporučujeme připravit si veškeré podklady, které Vám soudní exekutor, banka případně jiní věřitelé zaslali.

Následně je nutné sepsat plnou moc, na základě které zajistíme veškeré dluhy vedené na listu vlastnictví daného nemovitého majetku, závazky vůči místně příslušnému finančnímu úřadu, řízení u okresního soudu a jednotlivá exekuční řízení, případně dluhy vůči bytovému družstvu či SVJ. Tato plná moc je obecná, tzn., že nejsme oprávněni k podpisu jakéhokoliv dokumentu za Vás. Slouží pouze k zajištění vašich závazků vůči věřitelům.


Následuje nabídka, na základě které se rozhodnete, zda nemovitost odprodáte do našeho realitního fondu a nemovitost budete nadále užívat, jak jste zvyklí. V rámci prodeje nemovitosti budou veškeré závazky uhrazeny.

Součástí celého procesu je podpis kupní smlouvy, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí. Díky této smlouvě máte jistotu, že nemovitost bude v budoucnu prodána za předem stanovenou cenu jen Vám. Smlouva o smlouvě budoucí je nastavena na 5 let. tato doba je nutná k vymazání všech bankovních i nebankovních rejstříků. díky tomu po uplynutí této doby máte možnost koupi nemovitosti řešit hypotečním úvěrem.

Pokud nebudete chtít nemovitost koupit zpět, bydlíte dále za stejných podmínek, jaké byly nastaveny v nájemní smlouvě.


Okamžitý prodej nemovitosti

Potřebujete prodat svou nemovitost ve velmi krátkém časovém horizontu. Tímto vám nabízíme produkt Okamžitý prodej nemovitosti. Vaši nemovitost osobně prohlédneme a na místě Vám nabídneme kupní cenu, kterou Vám odešleme na Váš bankovní účet do 3 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy. V případě potřeby Vás necháme nemovitost užívat, než si najdete nové bydlení. Taktéž je možnost využívat nemovitost dále na základě nájemní smlouvy.

Záloha na kupní cenu

Prodáváte svou nemovitost a současně potřebujete složit zálohu na novou, případně na jiné výdaje? Využijte tedy náš produkt Záloha na kupní cenu. Podmínkou je naše výhradní zastoupení při prodeji, včetně čistých bankovních a nebankovních rejstříků. Maximální záloha může dosáhnout až 50% hodnoty nemovitosti. V případě, že je nemovitost zajištěna hypotékou, případně jiným zajištěným úvěrem, promítne se to do výsledné výše zálohy. Splatnost zálohy je jednorázová a hradí se z výsledné kupní ceny, která bude při převodu nemovitosti v advokátní úschově. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Výkupy podílů nemovitostí

Vlastníte podíl na nemovitosti, kde je jeden či více podílů ostatních spoluvlastníků exekučně obstaven? Rádi byste svůj podíl prodali? Nabízíme Vám rychlé řešení dané situace. Produkt Výkup podílů nemovitostí nabízí rychlou realizaci převodu Vašeho podílu na naši společnost. Veškerou smluvní dokumentaci a převod zajistíme. Výplata kupní ceny probíhá ve 2 fázích. První polovina kupní ceny máte na vašem bankovním účtu do 3 pracovních dnů od podpisu kupní smlouvy, druhá polovina do 3 pracovních dní po převodu na katastru nemovitostí. Převod nemovitosti na nového majitele, probíhá standardně do 25 dní od podání kupní smlouvy na příslušný katastr.

bottom of page